Όροι χρήσης

Πληροφορίες


Όροι Επιστροφών

Για πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή προϊόντων δείτε εδώ


Όροι δωροεπιταγών

 • Οι δωροεπιταγές είναι διαθέσιμες στο φυσικό μας καταστήμα συνοδευόμενες από συσκευασία δώρου.
 • H διάρκεια, μέσα στην οποία μπορεί να γίνει χρήση της, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πώλησής της. Μετά την παρέλευση της άνω εννιάμηνης προθεσμίας,
 • η δωροεπιταγή απενεργοποιείται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωσή της ή αντικατάστασή της.
 • Η δωροεπιταγή αγοράζεται και εξαργυρώνεται αποκλειστικά στο φυσικό καταστήμα.
 • Η χρήση της δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της.
 • Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά.
 • Η δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
 • Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012) για την αγορά δωροεπιταγής από τα φυσικά καταστήματα δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη δωροεπιταγή, δηλαδή, ένα είδος επιταγής, της οποίας ο κομιστής αποκτά δικαίωμα αγοράς αγαθών ισόποσης αξίας της δικής του επιλογής από το κατάστημα που την εξέδωσε. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της δωροεπιταγής και αγοράσει αγαθά ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.
 • Το καταστήμα μας ανταλλάσσει την προσκομισθησόμενη δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
 • Η δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται.
 • Τα καταστήμα μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής.